Profun Eko Grönt

Profun Eko Grönt - småskalig odling till nytta och nöje

Profun Eko Grönt är en sidoverksamhet inom Profun AB. Här jobbar med med odling och försäljning av grönsaker, plantor, ägg och honung.

Profun Eko Grönt är en riktigt småskalig odling som sker på en vanlig villatomt. Bevisligen är det helt möjligt att producera till sig själv för husbehov och ett överskott att sälja. Försäljningen sker direkt till konsumenten, på t ex Reko-ring och plantmarknader.

Odlingen sker enligt ekologiska principer och vi odlar det vi själva gillar att äta.

Vill du läsa mer kan du göra det här: Profun Eko Grönts hemsida.